Podujatia na hrade Červený kameň 2014

Jarné slávnosti
Prehliadky jarne vyzdobených hradných komnát so sprievodným slovom o veľkonočných tradíciách šľachty a obyčajného ľudu.
18. apríl – 21. apríl 2014


Burza starožitností
Podujatie, ktoré osloví milovníkov starožitností. Z bohatej ponuky mincí, medailí, známok, pohľadníc, nálepiek, odznakov, kníh, obrazov, grafiky, porcelánu, gramoplatní, hodín, hracích skriniek, historických zbraní, nábytku, ... si vyberie aj ten najnáročnejší zberateľ a každý, kto si chce starožitnosťami zariadiť svoj interiér alebo exteriér.
26. apríl, 10. máj, 31. máj, 21. jún, 19. júl, 16. august, 13. september, 4. október, 18. október 2014


Noc múzeí a galérií
Aktivity počas Noci múzeí a galérií sú orientované na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. V tomto čase múzeum otvára návštevníkovi svoje „skryté“ komnaty a odkrýva tajomstvá - schovávané pred zrakmi ľudí a umožňuje verejnosti preniknúť do tajov „múzejnej kuchyne...“
17. máj 2014


Rotenstein: Historický festival
Rotenstein: Historický festival to sú predovšetkým však dva dni akcie, zábavy a poučenia. Bojové vystúpenia, veľkolepé bitky, súboje na meče i salvy z pušiek sa budú striedať s komornými šermiarsko-divadelnými predstaveniami. Návštevníci sa tiež zoznámia s historickými tábormi, každodenným životom a kultúrou stredovekej éry dejín, remeslami a kuchyňou, v ktorej sa varia dobové jedlá podľa zachovaných receptov.
17. máj – 18. máj 2014


Letný komorný koncert na hrade
Klasická hudba v podaní hobojistky Zuzany Grejtákovej a jej hostí vdýchnu Rytierskej sále atmosféru minulých storočí a prinesú hosťom tohto koncertu nevšedný audiovizuálny zážitok, pri ktorom sa pôvab vážnej hudby spojí s modernými prvkami.
7. jún 2014


Kratochvíľa na šľachtickom sídle
Niekto by si pomyslel, že s úderom večernej hodiny a zhasnutím svetiel je na hrade pokoj a všetko spí, ale opak je pravdou. To ešte len začína skutočná zábava. Nasvedčuje tomu prestretý stôl plný vyberaných jedál pre vzácnu návštevu, klopkanie vojenských čižiem i dámskych opätkov po chodbách hradu, rozliehanie tónov hudby z niektorej zo šľachtických komnát alebo veselé štebotanie v kuchyni. Večer len začína a spolu s ním i zábava pánov aj sluhov...
14. jún, 26. júl, 29. august 2014


Angelika, markíza anjelov
Legendárny romantický príbeh o krásnej markíze Angelike a jej osudovej láske. Tanečné vstupy, dramatické šermiarske súboje a predovšetkým romantické scény, prenesú návštevníka aspoň jeden večer do „sladkého“ Francúzska, priamo do doby kráľa Ľudovíta XIV. Výpravná kostýmová divadelná inscenácia zapracovaná do nočných prehliadok je vhodná pre celú rodinu.
28. jún 2014


Vyvolená
Nočné prehliadky, ktoré prostredníctvom divadelného stvárnenia vyrozprávajú príbeh o živote a dobe jednej z najvýznamnejších žien na tróne.
5. júl, 9. august, 30. august 2014


Hrbáč
Zapredal svoju česť, aby ju získal späť. Prijal masku netvora, aby ochránil nevinných. Podarí sa rytierovi Lagardérovi v prestrojení za hrbáča pomstiť podlú zradu vojvodu de Gonzague a očistiť svoje meno? Dobrodružný príbeh spracovaných do nočných prehliadok zaujme určite publikum každého veku.
11. júl, 12. júl 2014


Gemini na hrade - koncert
Trnavská formácia „vysokoškolákov“ Gemini pôsobiaca pri Základnej umeleckej škole v Trnave produkuje staré keltské a írske piesne. Ich repertoár je naozaj široký, čo dokazuje aj veľký počet ich vystúpení.
19. júl 2014


Gróf Monte Christo
Slávny príbeh o láske, zrade a pomste znovu ožíva. Na motívy románu A. Dumasa. Závisť slávi víťazstvo avšak iba do času, keď najprv mladý Edmont Dantes neskôr ako tajomný gróf Monte Christo kráča s maskou pomsty, hľadajúci znova svoju stratenú lásku a šťastie. Tento legendárny príbeh zapracovaný do nočných prehliadok zahreje srdce každého romantika.
1. august, 2. august 2014


Baroková noc na hrade – komorný koncert
Komorný koncert hobojistky Zuzany Grejtákovej a jej hostí prinesú na hrad Červený Kameň unikátny hudobný zážitok, ktorý prevedie hostí koncertu obdobím baroka.
16. august 2014


Červenokamenská púť
Červenokamenská púť je dlhoročnou náboženskou tradíciou hradu Červený Kameň, ktorej počiatky siahajú až do roku 1751. Pri príležitosti cirkevného sviatku „Nanebovzatie Panny Márie“ prichádzajú na hrad veriaci z celého Červenokamenského panstva a okolia, aby si uctili „Nanebovzatú Pannu Máriu“, ktorej je zasvätená hradná kaplnka. Púť je organizovaná pod vedením kňaza a veriacich z Častej. Po príchode procesie v sprievode dychovej hudby sa na nádvorí hradného paláca začína slávnostná svätá omša so začiatkom o 10.30 hodine.
17. august 2014


Muž so železnou maskou
Klasický romantický, dobrodružný príbeh z pera veľkého rozprávača Alexandra Dumase zažije premiéru počas nočných prehliadok.
22. august, 23. august 2014


Zádušná omša
Svätá omša vysluhovaná za bývalých majiteľov hradu Červený Kameň v kaplnke Nanebovzatia Panny Márie.
26. október 2014


Mikuláš na hrade
Sviatok najobľúbenejšieho svätca všetkých detí, ale aj mnohých dospelých, si tento rok pripomenieme aj na veľkom hrade v Malých Karpatoch. Predvianočný čas sa aj na hrade Červený Kameň ponesie v duchu mikulášskych tradícií.
5. december - 6. december 2014


Vianoce na hrade
Prehliadky vianočne vyzdobenej časti expozície v hradnom paláci so sprievodným slovom o tradíciách spojených s týmito sviatkami.
27. december - 30. december 2014VÝSTAVY
Honor est praemium virtutis
Rady a vyznamenania na zbierkových predmetoch
Výstava fotografií predstavuje vybrané zbierkové predmety múzea, ktoré majú vzťah k niektorému z radov a vyznamenaní, odovzdávaných v minulosti za civilné a vojenské zásluhy. Okrem chronicky známych radov (napr. Rad zlatého rúna) sú jej súčasťou aj zobrazenia v strednej Európe menej známych vyznamenaní (napr. ruského Radu sv. Kataríny), ktoré panovníci udeľovali mužom i ženám. Vzhľadom na špecializáciu múzea fotografie na výstave prezentujú portréty, predmety umeleckého remesla i reprodukcie dobových fotografií, vzniknutých pred rokom 1945, ktoré sú súčasťou zbierkového fondu SNM-Múzea Červený Kameň.
15. apríl – 30. september 2014


Naše prírastky 1981 – 2011
Výstava verejnosti predstavuje výber najpozoruhodnejších zbierkových predmetov, ktoré sa múzeu podarilo získať za uplynulé tri desaťročia. Na pozadí vynikajúcich diel výtvarného umenia a užitého remesla sa pred návštevníkom odvíja príbeh nadobudnutia týchto predmetov: čo mu predchádzalo, aké kritéria boli použité pri ich výbere či koľko finančných prostriedkov bolo na ich získanie vynaložených.
1. jún – 30. september 2014


Utajený dámsky svet
Utajený dámsky svet je názov malej výstavy – inštalácie dámskej spálne z 19. storočia so všetkým, čo do nej patrilo. Okrem nábytku a zariadenia môžu návštevníci vidieť aj mnoho malých predmetov a detailov, ktoré za bežných okolnosti nie je možné vystaviť (je to možné vďake presklennej stene) a tak nahliadnuť do bežne (vtedy) neprístupného dámskeho sveta. Pre veľké návštevnícku atraktívnosť múzeum túto, pôvodne krátkodobú výstavu sprístupňuje už tretiu návštevnícku sezónu.
1. jún - 30. september 2014

 

viac informácii nájdete na stránkach: www.hradcervenykamen.sk