Podujatia na Hrade Červený Kameň v roku 2013

Burza starožitností
Podujatie, ktoré osloví milovníkov starožitností. Z bohatej ponuky mincí, medailí, známok, pohľadníc, nálepiek, odznakov, kníh, obrazov, grafiky, porcelánu, gramoplatní, hodín, hracích skriniek, historických zbraní, nábytku, ... si vyberie aj ten najnáročnejší zberateľ a každý, kto si chce starožitnosťami zariadiť svoj interiér alebo exteriér.
20. apríl, 11. máj, 1. jún, 22. jún, 13. júl, 17. august, 14. september, 5. október, 19. október 2013


Vína na hrade
Mladé vína vinárov a vinárskych podnikov združených v rámci Malokarpatskej vínnej cesty budú predstavené na kulisách atraktívneho priestoru, ktorý isto vínam, ako aj ich ochutnávateľom vdýchne neopakovateľnú atmosféru.
4. máj 2013


Noc múzeí a galérií
Aktivity počas Noci múzeí a galérií sú orientované na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. V tomto čase múzeum otvára návštevníkovi svoje „skryté“ komnaty a odkrýva tajomstvá - schovávané pred zrakmi ľudí a umožňuje verejnosti preniknúť do tajov „múzejnej kuchyne...“
18. máj 2013


Historický festival na hrade Červený Kameň / ROTENSTEIN 1390
Historický festival: Rotenstein 1390 to sú predovšetkým však dva dni akcie, zábavy a poučenia. Bojové vystúpenia, veľkolepé bitky, súboje na meče i salvy z pušiek sa budú striedať s komornými šermiarsko-divadelnými predstaveniami. Návštevníci sa tiež zoznámia s historickými tábormi, každodenným životom a kultúrou stredovekej éry dejín, remeslami a kuchyňou, v ktorej sa varia dobové jedlá podľa zachovaných receptov.
18. máj – 19. máj 2013


Letný komorný koncert na hrade
Hudba slávnych skladateľov A. Vivaldiho, T. Albinoniho, W. A. Mozarta v podaní Zuzany Grejtákovej (hoboj, zobcová flauta), Kataríny Zacharovej (husle) a Miloša Biháryho (klavír) vdýchnu Rytierskej sále atmosféru konca 17. a začiatku 18. storočia.
8. jún 2013


Princeznovský bál
Princeznovský bál je určený najmä detskému divákovi a jeho cieľom je deti pobaviť a poučiť. Pripravuje ho spoločnosť Egmont.
15. jún 2013


Ženy z rodu Pálffy
Nočné prehliadky, ktoré zavedú návštevníka do obdobia kedy hrad obývali členovia vznešenej rodiny Pálffy. Hlavne vďaka nežnejšej časti ich rodu návštevník získa mnoho nových a cenných informácií.
29. jún, 17. august 2013


Tajomné tiene
Nočné prehliadky, vďaka ktorým osobnosti svetových, národných, ale tiež lokálnych dejín ,,vystúpia“ zo svojho portrétu, aby porozprávali návštevníkom nie len o sebe, ale tiež o epoche, ktorej boli súčasťou.
6. júl, 31. august 2013


Gemini na hrade - koncert
Trnavská formácia „vysokoškolákov“ Gemini pôsobiaca pri Základnej umeleckej škole v Trnave produkuje staré keltské a írske piesne. Ich repertoár je naozaj široký, čo dokazuje aj veľký počet ich vystúpení.
13. júl 2013


Intrigy pána kardinála
Nočné prehliadky, počas ktorých sa návštevníci prenesú na začiatok 17. storočia, a to rovno do Francúzska – na dvor kráľa Ľudovíta XIII. Na vlastné oči uvidia slávnych Troch mušketierov a spolu s nimi sa pokúsia čeliť intrigám obávaného prvého ministra – vojvodu Armanda du Plessis, kardinála Richelieu.
20. júl, 24. august 2013


Festival stredovekého života
Festival oslavujúci nie len európske bojové umenie, ale tiež zvyky, tradície a spôsob života ľudí v minulosti – najmä v stredoveku. Festival pripravuje šermiarska skupina Kompánia trnavských žoldnierov z Trnavy.
27. júl – 28. júl 2013


Hrbáč
Zapredal svoju česť, aby ju získal späť. Prijal masku netvora, aby ochránil nevinných. Podarí sa rytierovi Lagardérovi v prestrojení za hrbáča pomstiť podlú zradu vojvodu de Gonzague a očistiť svoje meno? Dobrodružný príbeh spracovaných do nočných prehliadok zaujme určite publikum každého veku.
3. august 2013


Angelika, markíza anjelov
Legendárny romantický príbeh o krásnej markíze Angelike a jej osudovej láske. Tanečné vstupy, dramatické šermiarske súboje a predovšetkým romantické scény, prenesú návštevníka aspoň jeden večer do „sladkého“ Francúzska, priamo do doby kráľa Ľudovíta XIV. Výpravná kostýmová divadelná inscenácia zapracovaná do nočných prehliadok je vhodná pre celú rodinu.
10. august 2013


Červenokamenská púť
Červenokamenská púť je dlhoročnou náboženskou tradíciou hradu Červený Kameň, ktorej počiatky siahajú až do roku 1751. Pri príležitosti cirkevného sviatku „Nanebovzatie Panny Márie“ prichádzajú na hrad veriaci z celého Červenokamenského panstva a okolia, aby si uctili „Nanebovzatú Pannu Máriu“, ktorej je zasvätená hradná kaplnka. Púť je organizovaná pod vedením kňaza a veriacich z Častej. Po príchode procesie v sprievode dychovej hudby sa na nádvorí hradného paláca začína slávnostná svätá omša so začiatkom o 10.30 hodine.
18. august 2013


Baroková noc na hrade – komorný koncert
Barok je obdobím velikánov, akými boli A. Vivaldi, J. S. Bach či G. Ph. Telemann, diela ktorých sú skvostami svetovej hudobnej literatúry. Aranžmány skladieb pre sláčikové kvarteto a hoboj prenesú návštevníkov do fascinujúceho sveta barokovej hudby v rámci koncertu Trnavského kvarteta a jeho sólistky, hobojistky Zuzany Grejtákovej.
Účinkujúci: Trnavské kvarteto pod vedením umeleckej vedúcej Kataríny Zacharovej a sólistka Zuzana Grejtáková (hoboj, zobcová flauta).
7. september 2013


Zádušná omša
Svätá omša vysluhovaná za bývalých majiteľov hradu Červený Kameň v kaplnke Nanebovzatia Panny Márie.
27. október 2013


Mikuláš na hrade
Sviatok najobľúbenejšieho svätca všetkých detí, ale aj mnohých dospelých, si tento rok pripomenieme aj na veľkom hrade v Malých Karpatoch. Predvianočný čas sa aj na hrade Červený Kameň ponesie v duchu mikulášskych tradícií.
6. december - 8. december 2013


Vianoce na hrade
Prehliadky vianočne vyzdobenej časti expozície v hradnom paláci so sprievodným slovom o tradíciách spojených s týmito sviatkami.
27. december - 30. december 2013


viac informácii na   www.hradcervenykamen.sk